Αναδυόμενο παράθυρο του Fermture
Φόρτωση πληροφοριών
Nextwab.com - Server VPS και φιλοξενία ιστοσελίδων
Πελάτης πελάτη Πελάτης πελάτη Web Hosting Web Hosting Κοινότητα και εργαλεία Κοινότητα & Εργαλεία Κοινότητα και εργαλεία Τεχνική υποστήριξη Διαδικτυακός υπολογιστής GR
Διαδικτυακός υπολογιστής DE Διαδικτυακός υπολογιστής EN Διαδικτυακός υπολογιστής ES Διαδικτυακός υπολογιστής FR Διαδικτυακός υπολογιστής GR Διαδικτυακός υπολογιστής IT Διαδικτυακός υπολογιστής NL Διαδικτυακός υπολογιστής PL Διαδικτυακός υπολογιστής PT Διαδικτυακός υπολογιστής SV
Translations work is in progress and may be not fully available everywhere. Please considering that refering language is FR Close
3.80€ ttc/Μήνες
Hébergement Web cloud Υψηλής απόδοσης, υψηλής ποιότητας φιλοξενία στο διαδίκτυο σε μέσα SSD.
Διαδικτυακός υπολογιστής Hébergement Web cloud Χώρος δίσκου SSD Καμία υποχρέωση Υποστήριξη 7J / 7
φθηνό VPS 3.80€ ttc/Μήνες
διακομιστής VPS Cloud Όλη η ισχύς ενός φτηνού και προσαρμοσμένου διακομιστή VPS
Διαδικτυακός υπολογιστής διακομιστής VPS Άμεση παράδοση Καμία υποχρέωση Custom & Extensible
59.90€ ttc/Μήνες
Αφιερωμένους εξυπηρετητές Τα σημαντικότερα έργα σου σε μια ισχυρή και κλιμακούμενη υποδομή
Αφιερωμένους εξυπηρετητές Αφιερωμένο διακομιστή ISO mount vRack έτοιμο Υποστήριξη προτεραιότητας 7J / 7
τομείς του Διαδικτύου 7.99€ ttc/έτος
τομείς του Διαδικτύου Οι διευθύνσεις ιστού σας με πάνω από 220 επεκτάσεις διαθέσιμες και προρυθμισμένες
τομείς του Διαδικτύου Τομείς Whois Προστατέψτε + 220 διαθέσιμες επεκτάσεις Παράδοση διαμορφωμένων

Hébergement Web Cloud

Faire héberger votre site dans le Cloud, pour plus de puissance, de sécurité et de flexibilité...
Un blog, un site fait main, un WordPress, du Joomla, ou un projet NodeJS ? Hébergez vos instances en toute facilité !

Qu'est-ce qu'un hébergement web Cloud ?
Notre gamme d'hébergement web mutualisé a été remplacée par les offres d'hébergement "Cloud", en ayant pour consigne de préserver la simplicité de gestion.
Un hébergement Cloud consiste à faire héberger votre site sur un serveur virtualisé qui vous est propre. Aucune configuration système à apporter, tout est géré via le panel Nextwab : Domaines, E-mails, Bases de données...
Connectez vous à votre compte client Pour avoir accès à l'interface client
Hébergez votre domaine sur votre panel client Rendez-vous dans la partie "Domaines Hébergés" du panel client pour inscrire votre domaine à héberger
Sélectionnez le serveur d'hébergement Lorsque vous ajoutez votre domaine, un formulaire s'ouvre pour sélectionner ou créer le serveur VPS sur lequel vous souhaitez faire héberger votre site
La commande est validée et en cours de livraison Les robots s'occuperont de l'installation et de la configuration des éléments nécessaires à l'hébergement de votre site
Récupérez les accès pour déposer vos fichiers Votre espace d'hébergement est prêt ! Connectez-vous à votre serveur via SFTP pour y déposer vos fichiers et gérez vos bases de données via le panel client
Hébergement Cloud sur VPS Mini 100 Mbps
1 vCores 1 Go 20 Go 100 Mbps 1 IPv4
3.9 €TTC par mois
Hébergement Cloud sur VPS Web Hosting - μικρό
1 vCores 2 Go 20 Go 100 Mbps 1 IPv4
4.2 €TTC par mois
Hébergement Cloud sur VPS E-Commerce
2 vCores 6 Go 100 Go 150 Mbps 1 IPv4
8.05 €TTC par mois
Hébergement Cloud sur VPS E-Commerce 4vCore
4 vCores 6 Go 150 Go 150 Mbps 2 IPv4
12.75 €TTC par mois
Hébergement Cloud sur VPS Devil Performance
8 vCores 12 Go 200 Go 150 Mbps 1 IPv4
15.65 €TTC par mois

Παραγγελία
Διαδικτυακός κεντρικός υπολογιστής χωρίς δέσμευση
Καμία υποχρέωση
Να πληρώνεις μόνο για ό, τι καταναλώνεται
Youpass Web Hosting
Προπληρωμένος λογαριασμός
Το απλό σύστημα για τον έλεγχο της χρέωσής σου
Ευέλικτες προσφορές
Βελτιωμένη κατά βούληση
Les performances de l'hébergement peuvent être changées à tout moment
Γαλλική φιλοξενία διαδικτύου
Made in France
Un hébergeur internet
de qualité français
Ποιότητα διακομιστή VPS
Υψηλή ποιότητα
Ένα ευέλικτο και στιβαρό περιβάλλον για τα πιο απαιτητικά έργα σας
Ποιότητα φιλοξενίας διαδικτύου
Παρακολούθηση
Επίβλεψη των διακομιστών μας 24/24 και 7/7

Souscrire à son offre d'hébergement Cloud


Étape par étape, mais toujours facilement...!

1

Créer un VPS avec les performances personnalisées souhaitées

2

Inscrire le domaine à héberger dans la liste des domaines hébergés du panel client

3

Sélectionner le menu "Définir un VPS" après la validation du formulaire d'ajout du domaine

3 Étapes ? Et après ...?
Votre VPS est prêt a accueillir votre site. Connectez-vous à votre VPS pour y déposer vos fichiers ( Ouvrir la documentation).
Durant les premières minutes après la création, plusieurs processus automatisés s'occupent de la création de l'espace de votre domaine, de la certification SSL, de la modification de votre domaine...

Disponible sur votre hébergement Cloud
SSH
SSL / HTTPs
Apache 2.4
MariaDB Cloud
Postfix Cloud
BIND Cloud
PHP 7.0 (Installable)
PHP 7.2
PHP Imagick
Cron (Configurable)
IP Privée
Protection DDoS
NodeJS (Installable)
Nginx (Installable)
Postfix non mutualisé (Installable)
MySQL non mutualisé (Installable)
BIND non mutualisé (Installable)
VPN (Non disponible)